Actueel

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Koningin Máxima bezoekt jaarvergadering WBG en IMF en houdt Duisenberg Lezing

Hare Majesteit Koningin Máxima neemt van donderdagmiddag 6 tot en met zondag 9 oktober deel aan de jaarvergadering van de Wereldbank Groep (WBG) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in Washington DC. Zaterdag 8 oktober houdt zij in dit kader de Duisenberg Lezing van de Rabobank. Koningin Máxima bezoekt Washington in haar functie van speciale pleitbezorger van de VN secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling.

Vrijdag 7 oktober spreekt Koningin Máxima bij het seminar ‘Inclusive Finance and de-risking’ over richtlijnen en standaarden voor waarborging van financiële integriteit enerzijds en goede toegang tot financiële diensten anderzijds. Bepaalde toelatingsregels bij banken kunnen belemmerend werken voor het openen van bijvoorbeeld een bank- of spaarrekening. Volgens Koningin Máxima is het belangrijk dat financiële instellingen samenwerken om de mogelijkheden voor toegang tot financiële diensten te bevorderen en de veiligheid te waarborgen. Volgens de WBG hebben wereldwijd 2 miljard mensen nog altijd geen toegang tot een bankrekening, verzekeringen, leningen of pensioenen waardoor zijn minder kansen hebben op economische ontwikkeling.

Zaterdagmiddag 8 oktober houdt Koningin Máxima de Duisenberg Lezing in de Elliot School of International Affairs, George Washington University. De Duisenberg Lezing wordt sinds 2004 jaarlijks door de Rabobank georganiseerd ter gelegenheid van de jaarvergaderingen van de WBG en het IMF. De onderwerpen richten zich op de activiteiten van de bank in relatie tot de internationale ontwikkelingsagenda. Toehoorders zijn onder meer collega’s van andere banken en bestuurders van internationale ontwikkelingsinstellingen. Koningin Máxima gaat in haar toespraak onder meer in op de nieuwe ontwikkelingsdoelen die in 2015 door alle VN-lidstaten zijn geratificeerd. In zeven van de zeventien doelen wordt inclusieve financiering genoemd als instrument om armoede te verminderen en economische ontwikkeling te stimuleren, in het bijzonder van vrouwen en kleine landbouwbedrijven. De Duisenberg Lezing wordt afgesloten met een gesprek tussen mevrouw Ertharin Cousin, directeur World Food Programme (WFP), en de heer Berry Marttin, lid Raad van Bestuur van de Rabobank over de voedselproblematiek in Afrika.
 
Koningin Máxima heeft verdere diverse bilaterale afspraken met vertegenwoordigers van internationale financiële instellingen, gouverneurs van centrale banken en regerings-vertegenwoordigers over inclusieve financiering.

RVD, nr. 206