Erekruis in de Huisorde van Oranje voor vertrekkend Opperhoutvester

14 juni 2013

Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijke beschikking van 6 juni 2013 de heer dr. ir. J.H. Kuper het Erekruis in de Huisorde van Oranje verleend.