Nieuwe Hofdame benoemd

15 oktober 2013

Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijke Beschikking met ingang van 15 oktober 2013 mevrouw A.M. (Annemijn) Crince le Roy - van Munster van Heuven benoemd tot Hofdame.