Koningin Máxima bij internationaal beleidsforum van de Alliantie voor Inclusieve Financiering in Maleisië

11 september 2013

Hare Majesteit Koningin Máxima heeft woensdag 11 september in Kuala Lumpur, Maleisië, een toespraak gehouden bij het Global Policy Forum van de Alliance for Financial Inclusion (AFI).

Het thema van deze jaarlijkse internationale bijeenkomst was 'Driving policies for optimal impact'. Toehoorders waren beleidsmakers en toezichthouders van centrale banken en financiële instituten uit 89 ontwikkelingslanden en landen met een opkomende economie.

Koningin Máxima gaf onder meer aan dat universele standaarden nationale beleidsmakers nu meer flexibiliteit geven om lokale regelgeving zodanig aan te passen dat de toegang tot inclusieve financiering mogelijk wordt.

Koningin Máxima bezocht Maleisië in haar hoedanigheid als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de VN op het gebied van inclusieve financiering voor ontwikkeling en als erevoorzitter van het G20 'Global Partnership for Financial Inclusion'.