Koning en Koningin bij terugkeer eerste slachtoffers van vliegramp MH17 in Nederland

23 juli 2014

De eerste slachtoffers van de vliegramp met vlucht NH17 zullen woensdag 23 juli rond 16 uur aankomen op de vliegbasis Eindhoven. De aankomst zal plaatsvinden in aanwezigheid van nabestaanden en Hunne Majesteiten Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima. Daarnaast zullen aanwezig zijn minister-president Rutte, vice-minister-president Asscher en andere leden van het kabinet, vertegenwoordigers van landen waarvan slachtoffers te betreuren zijn en andere hoogwaardigheidsbekleders.