Erekruis van de Huisorde van Oranje voor mevrouw A.E.J.H. de Hommel

24 juni 2014

Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijke Beschikking van 2 juni 2014 het Erekruis van de Huisorde van Oranje toegekend aan mevrouw A.E.J.H. de Hommel.