Koningin Máxima spreekt bij internationale bijeenkomst over financiering midden- en kleinbedrijf bij FMO

5 juni 2014

Hare Majesteit Koningin Máxima houdt donderdagochtend 5 juni bij de Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO) in Den Haag een toespraak tijdens een besloten bijeenkomst over de financiering van het midden- en kleinbedrijf in ontwikkelingslanden.

Toehoorders zijn vertegenwoordigers van internationale ontwikkelingsfinancieringsmaatschappijen. Koningin Máxima gaat onder meer in op het belang van goede toegang tot financiële diensten voor de groei van het midden- en kleinbedrijf (MKB). Naast financiering gaat het ook om het kunnen afsluiten van verzekeringen en toegang tot een bank- of spaarrekening.

Daarnaast spreekt zij met de winnaars van de 'G20 SME Challenge'. Dit is een initiatief van de G20 om innovatieve financieringsinitiatieven voor het MKB te realiseren. Bij de G20 zijn de 19 grootste nationale economieën en de Europese Unie aangesloten. Het doel is om bij te dragen aan wereldwijde economische groei en ontwikkeling.

Koningin Máxima spreekt in haar hoedanigheid van speciale pleitbezorger van de VN secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling en als erevoorzitter van het mondiale samenwerkingsverband voor inclusieve financiering van de G20 (GPFI).