Benoeming nieuwe adjudant van de Koning

31 maart 2014

Luitenant-kolonel van de Koninklijke Luchtmacht M.F. van Iddekinge EMSD is bij Koninklijk Besluit met ingang van 31 maart benoemd tot adjudant van Zijne Majesteit de Koning. Tot voor kort was zij werkzaam bij het Instituut Defensie Leergangen in Breda als senior docent/mentor Hogere Defensie Vorming.