Johan Willem Friso, Prins (1687-1711)

Prins Johan Willem Friso volgde in 1696 zijn vader op als stadhouder in Groningen en Friesland. Toen in 1702 de kinderloze Stadhouder-Koning Willem III kwam te overlijden had hij zijn achterneef Johan Willem Friso aangewezen als zijn universeel erfgenaam. Deze neemt daarop de titel Prins van Oranje aan.

De Pruisische Koning Frederik Willem I, een kleinzoon van Prins Frederik Hendrik, vocht het testament van Willem III aan op grond van het testament van zijn grootvader. Ook hij nam de titel Prins van Oranje aan. Johan Willem Friso verdronk in het Hollands Diep toen hij onderweg was naar Den Haag voor de onderhandelingen over de erfenis. Er kwam daardoor geen akkoord.

De weduwe van Johan Willem Friso, Maria-Louise van Hessen-Kassel (1688-1765) hield met succes de positie van het Huis Oranje-Nassau hoog. Pas in 1732 bereikte zij een akkoord over de erfenis met de Pruisische verwanten.