Willem II, Prins (1626-1650)

Prins Willem II was de enige zoon van stadhouder Prins Frederik Hendrik en Amalia van Solms. Hij volgde in 1647 zijn vader op als stadhouder.

Prins Willem II

Al snel raakte hij betrokken bij een conflict over de inkrimping van het leger. Dat gebeurde na de ondertekening van de vrede in 1648, die een einde maakte aan de Tachtigjarige Oorlog.

Toen Willem II in 1650 onverwacht overleed, benoemden de Staten van Holland en de meeste andere gewesten geen nieuwe stadhouder meer. Het Eerste Stadhouderloze Tijdperk brak aan.

De enige zoon van Willem II en zijn vrouw Mary Stuart, dochter van de Engelse Koning Karel I., Prins Willem III, werd enkele dagen na de dood van zijn vader geboren. De Staten van Holland namen in Den Haag de opvoeding van de jonge Willem III op zich.