Willem IV, Prins (1711-1751)

Willem Karel Hendrik Friso werd geboren in Leeuwarden als zoon van Johan Willem Friso van Nassau-Dietz en Maria Louise van Hessen-Kassel.

Prins Willem 4

Prins Willem IV  werd in 1747 de eerste stadhouder in alle gewesten van de Republiek der Verenigde Provinciën. Hij was al eerder stadhouder geworden in Groningen en Gelderland. Onder dreiging van een Franse inval gingen ook de andere gewesten overstag.

In deze periode werd in alle gewesten de erfopvolging van het stadhouderschap ingevoerd, in de mannelijke en de vrouwelijke lijn.

Willem IV trouwde in 1734 met Prinses Anna van Hannover, dochter van de latere Britse Koning George II.

Willem IV kon zijn toenemende invloed maar kort benutten. Toen zijn gezondheid hem steeds meer parten speelde nam Anna van Hannover de lopende zaken over, hij stierf in 1751. Zijn enige zoon, Prins Willem V, was toen nog minderjarig.