Willem V, Prins (1748-1806)

Willem V Batavus geboren in Den Haag in 1748, prins van Oranje, was erfstadhouder van de Republiek der Verenigde Nederlanden.

Prins Willem 5

Na de dood van Willem IV trad Prinses Anna van Hannover op als regentes voor haar zoon. Na haar dood nam Hertog van Brunswijk-Wolfenbuttel die taak over.

De hertog was toen al waarnemend legerleider. De hertog en Willem tekenden toen Willem meerderjarig was in 1766 een Acte van Consulentschap. Deze acte bepaalde dat de hertog de dan 18-jarige stadhouder zou blijven bijstaan.

In 1767 trouwde Willem met Wilhelmina van Pruisen. Hun zoon, de latere Koning Willem I, werd in 1772 geboren. In 1784 werd de Acte publiek bekend en moest de hertog het veld ruimen. In 1792 brak de oorlog uit tussen de Franse revolutionaire Republiek en de coalitie van Oostenrijk, Pruisen, Nederland en Engeland. Na de Franse inval in januari 1795 door generaal Pichegru, week Willem V met zijn gezin uit naar Engeland. Hij bracht de laatste vijf jaar van zijn leven in ballingschap in Duitsland door, onder meer in zijn Nassause vorstendom.

Bataafse Republiek

In de Franse tijd wordt de oude Republiek der Nederlanden omgevormd tot een moderne eenheidsstaat. Deze krijgt de naam Bataafse Republiek (1795-1806). Het aanvankelijke enthousiasme voor de Fransen verdween al snel toen Frankrijk niets overliet van de Nederlandse zelfstandigheid.

Koninkrijk Holland

De Bataafse Republiek werd in 1806 het Koninkrijk Holland onder de broer van keizer Napoleon, Lodewijk Napoleon. In 1810 werd het Koninkrijk Holland ingelijfd bij het Franse keizerrijk. Drie jaar later trokken de Fransen zich terug en kwam er een einde aan de Franse overheersing.