Monarchie

Sinds 1814 is Nederland een constitutionele monarchie. Dat betekent dat de positie van de Koning is vastgelegd in de constitutie, oftewel de Grondwet. De Koning is het staatshoofd en vormt samen met de ministers de regering. In een constitutionele monarchie valt het staatshoofd onder de ministeriële verantwoordelijkheid. Het Nederlandse parlement wordt in de Grondwet de Staten-Generaal genoemd. De Koning is volgens de Grondwet voorzitter van de Raad van State. Dit is een louter ceremoniële en symbolische functie. De dagelijkse leiding ligt in handen van de vice-president. Koning Willem-Alexander is sinds 30 april 2013 staatshoofd van het Koninkrijk der Nederlanden.

 • Rol van het staatshoofd

  Den Haag, 5 november 2012: na de beëdiging staat het kabinet-Rutte-Asscher met de Koningin op het bordes van Paleis Huis ten Bosch © ANP, foto: Jerry LampenDe Koning vormt samen met de ministers de regering. De Koning is het staatshoofd en heeft op grond hiervan een aantal formele taken.
 • Koninklijk Huis

  Den Haag, 17 september 2013: Prins Constantijn, Prinses Laurentien, Koningin Máxima en Koning Willem-Alexander zwaaien vanaf het balkon van Paleis Noordeinde naar het publiek © ANP, foto: Koen van WeelIn Nederland wordt onderscheid gemaakt tussen het Koninklijk Huis en de Koninklijke Familie. In de Wet Lidmaatschap Koninklijk Huis is vastgelegd wie lid is van het Koninklijk Huis.
 • Wetgeving

  Den Haag, 14 mei 2013: Koning Willem-Alexander zet in zijn werkkamer in Paleis Noordeinde zijn handtekening onder een aantal wetten.Een wet komt tot stand in gezamenlijk overleg tussen regering (Koning en ministers) en de Staten-Generaal. Volgens de Grondwet moeten alle wetsontwerpen na goedkeuring van het parlement ondertekend worden door de Koning en de verantwoordelijke minister.
 • Financiën Koninklijk Huis

  Bankbiljetten © iStockphotoNederland is een constitutionele monarchie. Dat betekent dat de positie van de Koning is vastgelegd in de constitutie, oftewel de Grondwet. Aan de monarchie zijn uitgaven verbonden, net zoals aan ieder ander staatsbestel.
 • Onderscheidingen

  Het Erekruis van de HuisordeNederland kent verschillende Koninklijke onderscheidingen voor mensen en organisaties die een belangrijke rol vervullen of hebben vervuld in de samenleving of voor het Koninklijk Huis.
 • Wapens

  Het Koninklijk WapenHet wapen van het Koninkrijk der Nederlanden (Rijkswapen) en dat van de Koningen der Nederlanden (Koninklijk wapen) is vanaf de oprichting van het Koninkrijk in 1815 identiek.