Koningsdag

Koningsdag is de nationale feestdag waarop de verjaardag van de Koning wordt gevierd.

Net als Koning Willem-Alexander vierden Koningin Wilhelmina en Koningin Juliana deze dag op hun verjaardag, respectievelijk 27 april, 31 augustus en 30 april.
Koningin Beatrix vierde Koninginnedag niet op haar verjaardag, 31 januari, maar op 30 april, de verjaardag van haar moeder, Koningin Juliana.

Tijdens Koningsdag bezoekt Koning Willem-Alexander, samen met andere leden van de Koninklijke Familie, de festiviteiten in één of twee gemeenten. Deze bezoeken zijn rechtstreeks op televisie te zien. Als 27 april op een zondag valt, wordt Koningsdag de dag ervoor gevierd.

Keuze voor gemeente

Gemeenten melden zich bij hun Commissaris van de Koning aan voor een bezoek van de Koninklijke Familie op Koningsdag. De Commissaris geleidt het verzoek door met advies naar de hofhouding. De Koning bepaalt zelf bij welke gemeenten hij op bezoek gaat. Hij houdt daarbij rekening met een goede verdeling over de verschillende provincies. Bij de keuze van de gemeenten laat hij zich ook adviseren door de kamerheer die werkzaam is in de provincie die hij wil bezoeken. In december stelt de Dienst van het Koninklijk Huis de burgemeester van de gekozen gemeente(n) op de hoogte van de komst van de Koninklijke Familie. Daarna wordt in december of januari bekendgemaakt waar de Koninklijke Familie Koningsdag gaat vieren.