Onderscheidingen

Nederland kent verschillende Koninklijke onderscheidingen voor mensen en organisaties die een belangrijke rol vervullen of hebben vervuld in de samenleving of voor het Koninklijk Huis.

De onderscheidingen voor personen zijn onderverdeeld in ridderorden en huisorden. de ridderorden zijn ook bekend als 'de lintjes'. Naast deze persoonlijke onderscheidingen kan de Koning een onderscheiding verlenen aan bedrijven, instellingen of verenigingen. Landelijke organisaties en bedrijven kunnen het predicaat Koninklijk ontvangen. Bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf kunnen in aanmerking komen voor het predicaat Hofleverancier.  Aan verenigingen, stichtingen, instellingen of sportverenigingen op regionaal of lokaal niveau kan de Koning ook bij wijze van ereteken een Koninklijke Erepenning verlenen. Ook bestaat de mogelijkheid dat de Koning aan verenigingen of instellingen een medaille als ereprijs toekent. Oranjeverenigingen kunnen een Oranjewimpel toegekend krijgen.

Bij speciale gelegenheden verleent het staatshoofd herinneringsmedailles. Deze worden geslagen bij bijzondere gebeurtenissen in het Koninklijk Huis, zoals bij een huwelijk van de troonopvolger of de inhuldiging van een nieuwe Koning.