Staten-Generaal

De Staten-Generaal bestaat uit de Eerste en de Tweede Kamer. In principe vergaderen beide Kamers afzonderlijk. Alleen in bijzondere gevallen vindt er een Verenigde Vergadering plaats, waarin de Staten-Generaal als geheel vergadert. Dit gebeurt in ieder geval op Prinsjesdag en bij de behandeling van een toestemmingswet voor een huwelijk van een lid van het Koninklijk Huis. Ook de inhuldiging van een nieuwe Koning(in) gebeurt in een Verenigde Vergadering.