Kabinetsformatie

Sinds eind maart 2012 bepaalt het Reglement van Orde van de Tweede Kamer dat deze Kamer het voortouw neemt in het (in)formatieproces.

Direct na de Tweede Kamerverkiezingen begint de formatie van een nieuw kabinet. Tijdens de kabinetsformatie wordt de basis gelegd voor de vorming van een nieuw kabinet en voor het beleid dat het kabinet zal voeren. Sinds eind maart 2012 bepaalt het Reglement van Orde van de Tweede Kamer dat de Kamer het voortouw neemt in het (in)formatieproces. Hoe dit precies vorm krijgt, bepaalt de Tweede Kamer.