Voorzitter van de Raad van State

De Koning is volgens de Grondwet voorzitter van de Raad van State. Dit is een louter ceremoniële en symbolische functie. De dagelijkse leiding ligt in handen van de vice-president.

De Koning is voorzitter van de instelling, maar niet inhoudelijk betrokken bij de twee hoofdtaken van de Raad van State, wetgevingsadvisering en bestuursrechtspraak. Enerzijds adviseert de Afdeling advisering van de Raad van State regering en parlement over wetgeving. Anderzijds is de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op bepaalde rechtsgebieden (ruimtelijke ordening, vreemdelingenzaken) hoogste  bestuursrechter van het land. Koningin Máxima heeft zitting in de Raad van State. Dat betekent dat zij mag deelnemen aan vergaderingen van de Afdeling advisering, maar hierin geen stemrecht heeft. Zij is uiteraard niet betrokken bij de rechtsprekende taak van de Raad van State.