Dienst Bewaken en Beveiligen

De Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB) beveiligt onder anderen de leden van het Koninklijk Huis in binnen- en buitenland. Daarnaast draagt de Dienst ook zorg voor de beveiliging van politici en ambassadeurs.

De DBB is een van de negen diensten van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). De dienst staat borg voor de veiligheid van de leden van het Koninklijk Huis, hun gasten en in sommige gevallen diplomaten of politici.

De Dienst Bewaken en Beveiligen is gevestigd aan de Noordwal in Den Haag.