Algemeen Secretariaat

Het Algemeen Secretariaat ondersteunt beleidsinhoudelijk en praktisch de Koning en de andere leden van het Koninklijk Huis en de Koninklijke Familie.

Het Algemeen Secretariaat doet ook de eerste voorbereidingen voor binnenlandse evenementen.

Het hoofd van het Algemeen Secretariaat is de algemeen secretaris. De algemeen secretaris heeft een coördinerende rol en gaat over het agendabeleid van de binnenlandse bezoeken van leden van het Koninklijk Huis. Hij is tevens verantwoordelijk voor de contacten van de Dienst van het Koninklijk Huis met de Rijksvoorlichtingsdienst.