Ceremoniemeester

Het bureau van de Ceremoniemeester coördineert de uitvoering van de buitenlandse bezoeken van de Koning en van inkomende staatsbezoeken.

Daarnaast coördineert het bureau van de Ceremoniemeester de uitvoering van alle evenementen waar de Koning gastheer is. Deze evenementen vinden voornamelijk plaats op het Koninklijk Paleis op de Dam in Amsterdam en Paleis Noordeinde in Den Haag. Ten slotte kan het bureau advies geven over ceremoniële en protocollaire zaken. De Ceremoniemeester is het hoofd van het bureau van de Ceremoniemeester.