Ceremoniemeester

Het bureau van de Ceremoniemeester coördineert de uitvoering van alle evenementen waar de Koning gastheer is.

Daarnaast geeft het bureau adviezen over ceremoniële en protocollaire zaken, zoals de toepassing van het vlaggenprotocol, het verzorgen van de placeringen en de gebruiken rond en draagwijze van decoraties. Dit doet het bureau in overleg met het Militaire Huis en de Secretariaten. De Ceremoniemeester is het hoofd van het bureau van de Ceremoniemeester.