Grootmeester

De Grootmeester heeft de leiding over de Dienst van het Koninklijk Huis en is het hoofd van de hofhouding.

De Grootmeester behandelt de buitenlandse bezoeken en onderhoudt in samenspraak met het ministerie van Buitenlandse Zaken de buitenlandse contacten.  

De eerste Grootmeester werd in 1868 benoemd door Koning Willem III. Dit was toen nog een erefunctie en er waren vaak meerdere Grootmeesters tegelijk in dienst. In de loop van de twintigste eeuw ontwikkelde de functie van de Grootmeester zich. Onder Koningin Beatrix werd de Grootmeester belast met de leiding van de hele Dienst van het Koninklijk Huis, inclusief het Militaire Huis.