Hofdames

De hofdames zijn betrokken bij de voorbereiding van de evenementen van de Koning en de andere leden van het Koninklijk Huis.

Hofdames adviseren en begeleiden hen bij deze evenementen, zij dragen zorg voor het soepel verlopen van het evenement. Zij werken daarbij nauw samen met de adjudanten van de Koning, die zich tijdens een evenement voornamelijk bezighouden met het protocol en de logistiek. De Koning kan de hofdames 'uitlenen' aan andere leden van het Koninklijk Huis. Daarnaast gebeurt het regelmatig dat een hofdame ondersteuning en begeleiding biedt aan een partner van een staatshoofd die een (staats)bezoek brengt aan ons land.

In de negentiende eeuw waren de hofdames veelal van adel. Het waren vaak jonge, ongetrouwde dames die intern in het paleis woonden. Koningin Juliana schafte dat gebruik af. Sindsdien hebben de hofdames een zelfstandige maatschappelijke positie. Zij   beschikken over een sterk sociaal netwerk. De hofdames kunnen alleen hun onkosten declareren, zij ontvangen geen salaris.