Kamerheren

Kamerheren adviseren, begeleiden en vertegenwoordigen de Koning in hun ambtsgebied.

De Koning heeft in bijna iedere provincie en in de drie grote steden de beschikking over een kamerheer. Alleen de provincie Zuid-Holland heeft geen kamerheer. De kamerheren van Rotterdam en Den Haag vervullen deze functie gezamenlijk. De functie is onbezoldigd.

Kamerheren hebben veel kennis van hun regio en beschikken over een uitgebreid netwerk. Kamerheren adviseren en ondersteunen de Hofhouding bij de voorbereiding en uitvoering van Koninklijke bezoeken aan hun regio, vertegenwoordigen de Koning bij regionale gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld begrafenissen van vooraanstaande personen of bij 75-jarige huwelijken. Kamerheren worden ook betrokken bij grote evenementen en ontvangsten, zoals Koningsdag, Prinsjesdag, Nieuwjaarsrecepties en staatsbezoeken. Ook kunnen zij de Koning of leden van het Koninklijk Huis vergezellen bij streekbezoeken.