Kabinet van de Koning

Het Kabinet van de Koning zorgt voor de ambtelijke ondersteuning van de Koning bij de uitoefening van zijn staatsrechtelijke taken en fungeert als schakel tussen de Koning en de bewindspersonen.

Het Kabinet is gevestigd op de Korte Vijverberg in Den Haag. De taken van het Kabinet liggen vast in het Koninklijk Besluit van 18 december 2003. De minister-president is ministerieel verantwoordelijk voor het Kabinet. Het Kabinet, waar ongeveer 30 mensen werken, bestaat uit een directie en drie afdelingen.

De afdeling Staatsrecht en Openbaar Bestuur heeft als hoofdtaak het verzamelen, ordenen en analyseren van informatie over actuele onderwerpen die voor de Koning van belang kunnen zijn. Deze afdeling bereidt de gesprekken voor van de Koning met de minister-president en andere bewindspersonen en binnen- en buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders. Voorafgaand aan staats- en werkbezoeken maakt de afdeling een achtergronddossier voor de Koning. Deze bezoeken in binnen- en buitenland worden door het Kabinet van de Koning samen met de Dienst van het Koninklijk Huis en de Rijksvoorlichtingsdienst voorbereid.

De afdeling Wet- en Regelgeving en Verzoekschriften (WRV) heeft drie hoofdtaken. De afdeling legt alle staatsstukken, zoals wetten, Koninklijke Besluiten en verdragen ter tekening voor aan de Koning. Daarnaast informeert het de Koning over ontvangen verzoekschriften en draagt deze ter behandeling over aan de bewindspersoon die voor het betrokken beleidsterrein verantwoordelijk is. Ook archiveert de afdeling alle staatsstukken, zorgt ervoor dat ze in goede en geordende staat worden bewaard en brengt deze na de wettelijke bewaartermijn over naar het Nationaal Archief.

Het Stafbureau zorgt voor de interne bedrijfsvoering van het Kabinet. Het gaat dan om praktische zaken als personeelsbeleid, financieel beheer, ICT en facilitaire dienstverlening.