Koninklijk Huisarchief

Het Koninklijk Huisarchief is onderdeel van de Dienst van het Koninklijk Huis.

Koning Willem I stelde in 1825 het Koninklijk Huisarchief in om de archieven, de bibliotheek en historische collecties van het Huis Oranje-Nassau centraal te beheren. In 1895 besloot Koningin-regentes Emma in de tuin van Paleis Noordeinde een archiefgebouw neer te zetten in neoclassicistische stijl. Het voor die tijd moderne gebouw werd in 1899 in gebruik genomen. Na 1945 werd de directeur van het Koninklijk Huisarchief ook beheerder van de historische kunstcollecties in de paleizen. Prinses Juliana droeg het gebouw in 1993 over aan de Stichting Historische Verzamelingen van het Huis Oranje-Nassau. Het gebouw is in 1997 gerenoveerd. In 1998 kwamen er nieuwe ondergrondse depots.

Collecties

Het Koninklijk Huisarchief beheert een aantal collecties:

  • Archief
  • Bibliotheek
  • Documentaire verzamelingen

Verzoeken voor het raadplegen van archieven en het verkrijgen van bruiklenen voor exposities kunnen schriftelijk worden ingediend bij:

Directeur van het Koninklijk Huisarchief c.q. Secretaris van de Stichting Historische Verzamelingen van het Huis Oranje-Nassau.

Postbus 30412
2500 GK Den Haag

Telefoon: 070 - 3624701
E-mail: koninklijk.huisarchief@dkh.nl