Stichting Historische Verzamelingen van het Huis Oranje-Nassau

In 1972 richtte Koningin Juliana de Stichting Historische Verzamelingen van het Huis Oranje-Nassau op. Doel van de stichting is het verkrijgen en beheren van objecten of collecties die verbonden zijn aan de geschiedenis van het Huis Oranje-Nassau.

De stichting is eigenaar van de gebouwen van het Koninklijk Huisarchief. Het bestuur bestaat uit Koningin Máxima (sinds 1 mei 2013), prof. dr. P. Sigmond en mr. G.J. de Graaf. De secretaris-penningmeester is tevens de directeur van het Koninklijk Huisarchief. De museale collecties van de stichting worden beheerd door de directeur en de staf van het Koninklijk Huisarchief. Hieronder vallen de familieportretten, portretminiaturen en talloze andere (kunst-)historische objecten.

Delen van de collectie zijn langdurig in bruikleen bij onder meer Paleis Het Loo Nationaal Museum in Apeldoorn en het Rijksmuseum in Amsterdam.

Tentoonstellingen

Een aantal keren per jaar wordt een virtuele tentoonstelling samengesteld van foto's van voorwerpen uit de Koninklijke Verzamelingen. Het Koninklijk Huisarchief beheert deze voorwerpen. De selectie is samengesteld in samenwerking met de Stichting Historische Verzamelingen van het Huis Oranje-Nassau.

Over de volgende thema's zijn tentoonstellingen samengesteld: