Rijksvoorlichtingsdienst

De communicatie over de leden van het Koninklijk Huis en de mediabegeleiding van publieke optredens van de leden in binnen- en buitenland worden verzorgd door de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD).

De RVD is onderdeel van het ministerie van Algemene Zaken en valt onder de politieke verantwoordelijkheid van de minister-president. De Directeur-generaal van de RVD en de plaatsvervangend Directeur-generaal van de RVD zijn woordvoerder van de Koning en andere leden van het Koninklijk Huis. De RVD, die ook de woordvoering verzorgt van de minister-president en het kabinet, is gehuisvest op Binnenhof 19 in Den Haag.

De RVD doet per jaar ruim 300 persberichten uit, begeleidt de leden van het Koninklijk Huis bij zo'n 250 openbare optredens, beantwoordt mediavragen over (de leden van) het Koninklijk Huis en handelt interviewverzoeken af. Daarnaast heeft de RVD de mediacode voor de pers opgesteld. Op de website www.koninklijkhuis.nl zijn onder meer de nieuwsberichten en alle toespraken na te lezen. In 2010 zijn de online communicatieactiviteiten van het Koninklijk Huis uitgebreid met een YouTube-kanaal en een Twitteraccount. Sinds september 2011 is de online informatie geoptimaliseerd voor smartphones via de Koninklijk Huis app. In april 2014 is de Facebook pagina 'Het Koninklijk Huis' gelanceerd.

Geschiedenis van de RVD

Vanaf de inhuldiging van Koningin Juliana in 1948 is de RVD zich meer en meer gaan bezighouden met voorlichting aan en over het Koninklijk Huis. Op basis van een advies van de Commissie-Drees/Beel, werd op 13 december 1965 de RVD bij Koninklijk Besluit formeel belast met het voorbereiden en uitvoeren van berichtgeving over het Koninklijk Huis.