Staatsieportret

In opdracht van de RVD worden officiële foto's van de Koning gemaakt. Deze foto's staan in de rubriek Portretfoto's.

Een staatsieportret is een schilderij, beeld, zeefdruk, tekening of foto dat het staatshoofd afbeeldt om zijn officiële waardigheid duidelijk te maken. Een staatsieportret benadrukt door het officiële karakter ervan de symboolfunctie die de afgebeelde persoon in de maatschappij vervult.

Vroeger was een schilderij vaak de enige manier waarop het 'gewone volk' de vorst kon zien. Sinds de late Middeleeuwen is het gebruikelijk om vorsten in officiële kledij af te beelden. Vanaf het ontstaan van het Huis Oranje-Nassau hebben de leden zich laten schilderen. C.H. Hodges schilderde in 1816 het eerste officiële portret van Koning Willem I. Ook van zijn opvolgers zijn regelmatig portretten geschilderd.

Sinds het aantreden van Koningin Beatrix worden portretten alleen als staatsieportretten beschouwd als ze voor dat doel gemaakt zijn in opdracht van de Rijksvoorlichtingsdienst.

Gebruik

Staatsieportretten en foto's zijn vaak te zien in overheidsgebouwen zoals ministeries, rechtszalen, gemeente- en provinciehuizen. Er is in Nederland voor overheidsinstanties geen verplichting om een staatsieportret in huis te hebben, maar het wordt gezien als een goed gebruik.