Kroondomein Het Loo

Kroondomein Het Loo is de verzamelnaam voor het grote bos- en heidegebied dat bestaat uit het eigenlijke Kroondomein (ongeveer 6700 hectare), het Staatsdomein bij Het Loo afdeling Hoog Soeren (ongeveer 3000 hectare) en Paleispark Het Loo (ongeveer 650 hectare, eveneens staatsdomein). Het vormt het buitengebied dat ooit bij Paleis Het Loo hoorde. Paleis Het Loo grenst aan het Paleispark. Kasteel Het Oude Loo ligt in Paleispark Het Loo.

Kroondomein Het Loo in Apeldoorn

Het Kroondomein is in beheer bij de Kroondrager (de Koning). Het Staatsdomein Hoog Soeren en het Paleispark zijn formeel in beheer bij het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB). Vanuit landschappelijk beheer en bescherming van onvervangbare fauna en flora vormen deze terreinen echter samen één natuurgebied. Daarom wordt ook het dagelijks beheer van beide domeinen uitgevoerd door het departement van de Koninklijke Houtvesterij, van de Dienst van het Koninklijk Huis.

Kroondomein Het Loo is al meer dan 300 jaar verbonden met het Huis Oranje-Nassau. Het gebruik van het eigenlijke Kroondomein is voorbehouden aan de Koning.  Om dit uit drie onderdelen bestaande landgoed als één geheel te bewaren heeft Koningin Wilhelmina het eigenlijke Kroondomein, dat tot dan toe privébezit was, in 1959 bij de Staat in bewaring gegeven.