Geschiedenis

Rond 1650 liet Jacob de Graeff, burgermeester van Amsterdam, een buitenverblijf bouwen, Hofstede aen Zoestdijck. Stadhouder Willem III kocht het buitenverblijf in 1674 en liet het tot 1678 verbouwen tot jachtslot. Dit slot werd tot de komst van Het Oude Loo veel gebruikt. Het jachtslot werd ontworpen door Maurits Post, de zoon van Pieter Post.

18e eeuw

In 1702 overleed Willem III kinderloos, waarna het jachtslot in handen van Stadhouder Johan Willem Friso kwam. Na het overlijden van Johan Willem Friso in 1711 woonden zijn vrouw, Prinses Maria Louise, en hun zoon, Prins Willem IV, regelmatig op Soestdijk. Ze gebruikten het voornamelijk als zomerresidentie.

Toen Prins Willem IV in 1751 overleed, bleven zijn vrouw, Prinses Anna, en zijn zoon, Prins Willem V, Paleis Soestdijk gebruiken als zomerresidentie. Dankzij aankopen van Prinses Anna werd het landgoed rondom Soestdijk belangrijk uitgebreid. Aan het paleis zelf werd niet veel verbouwd, afgezien van het feit dat de Prinses het gebouw opnieuw meubileerde. Ook na het overlijden van Prinses Anna bleef Prins Willem V Soestdijk gebruiken als zomerresidentie.

Na de Franse inval in 1795 werden alle stadhouderlijke verblijven als oorlogsbuit in beslag genomen. Paleis Soestdijk en de omliggende terreinen werden tot staatsdomein verklaard. Pas in 1799 kreeg het paleis een nieuwe bestemming. Het meubilair werd verkocht en in het pand werd een logement gevestigd, met name gebruikt door Franse soldaten.

19e eeuw

In 1806 nam Koning Lodewijk Napoleon het paleis in bezit, breidde het uit en liet het in Empire-stijl inrichten. Hij gebruikte het paleis niet veelvuldig en na zijn abdicatie in 1810 was het enkele jaren onbewoond. In 1815 kreeg de Prins van Oranje, later Koning Willem II, Paleis Soestdijk als nationaal geschenk aangeboden, vanwege zijn verdiensten bij de Slag bij Waterloo. Het paleis werd uitgebreid met een 'Soester' en 'Baarnse' vleugel.

Koning Willem II en zijn vrouw Anna Paulowna gebruikten het Paleis vanaf 1818 als zomerverblijf. Na het overlijden van Willem II in 1849 en Anna Paulowna in 1865 bewoonde Prins Hendrik de Zeevaarder, de jongere broer van Koning Willem III, het paleis. Toen hij in 1879 overleed, werd het paleis eigendom van Koning Willem III, die echter de voorkeur bleef geven aan Paleis Het Loo als zomerresidentie.

20e eeuw

Pas na de inhuldiging van Koningin Wilhelmina werd Paleis Soestdijk weer regelmatig gebruikt. Haar moeder, Koningin Emma, gebruikte het paleis als zomerresidentie tot aan haar overlijden in 1934. Na haar dood werd het paleis grondig gerenoveerd zodat Prinses Juliana en Prins Bernhard er na hun huwelijk in 1937 in konden trekken. Paleis Soestdijk was vanaf 1948 de officiële residentie van Koningin Juliana. Zij verrichtte daar een deel van haar werkzaamheden, zoals haar wekelijkse ontmoeting met de minister-president.

In 1971 verkocht Koningin Juliana het paleis aan de Staat der Nederlanden. Het paleis bleef ter beschikking staan aan haar en Prins Bernhard. Na haar troonsafstand in 1980 bleef het nu Prinselijk paar er wonen. Prinses Juliana overleed er op 20 maart 2004, Prins Bernhard woonde er tot zijn overlijden op 1 december 2004.