Bezoeken

De Koning vertegenwoordigt als Staatshoofd Nederland in binnen- en buitenland. Hij doet dat onder andere door staatsbezoeken af te leggen en buitenlandse staatshoofden te ontvangen. Ook ontvangt de Koning staatshoofden en regeringsleiders die een kort bezoek aan Nederland brengen.

Er zijn verschillende soorten buitenlandse ontvangsten en bezoeken. De Koning en andere leden van het Koninklijk Huis leggen een aantal maal per jaar tevens buitenlandse bezoeken af. Zij vertegenwoordigen Nederland dan bij internationale gebeurtenissen of stellen zich op de hoogte van maatschappelijke of culturele ontwikkelingen.

Evenementen

Leden van het Koninklijk Huis brengen vaak bezoeken aan evenementen in de samenleving. De evenementen zijn uiteenlopend van aard. Voorbeelden van evenementen zijn openingen, vieringen van jubilea, culturele gebeurtenissen, herdenkingsplechtigheden of tentoonstellingen. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima houden regelmatig toespraken of zijn aanwezig bij symposia. De Koning, Koningin en Prinses Beatrix leggen jaarlijks verschillende werkbezoeken af, waarin ze aandacht besteden aan specifieke vraagstukken en lopende zaken in de samenleving. De Koning legt jaarlijks één of twee streekbezoeken af in Nederland. Tijdens deze bezoeken komen maatschappelijke kwesties die lokaal spelen aan de orde. Ten slotte bezoeken leden van het Koninklijk Huis elk jaar één of twee gemeenten ter gelegenheid van Koningsdag.

In een persbericht kondigt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) de publieke optredens van de leden van het Koninklijk Huis van tevoren aan. In de agenda staan de evenementen waar de leden van het Koninklijk Huis de komende tijd aanwezig zijn. In het Jaaroverzicht Koninklijk Huis staat een ruime selectie van de evenementen die de leden van het Koninklijk Huis het afgelopen jaar hebben bezocht.

Voorbereiding 

De algemeen secretaris van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima coördineert de agenda's van leden van het Koninklijk Huis. Ongeveer zes weken voor een bezoek vindt een voorbereiding plaats. Bij de voorbereiding is meestal een adjudant betrokken, die vaak wordt bijgestaan door andere leden van de Hofhouding: een hofdame, een particulier secretaris en/of een kamerheer. Daarnaast zijn de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB), de RVD en lokale autoriteiten betrokken bij de voorbereiding.

Staatsbezoeken

Een staatsbezoek wordt afgelegd door het staatshoofd van een land aan het staatshoofd van een ander land. De Koning wordt gewoonlijk vergezeld door zijn echtgenote, Koningin Máxima. Een staatsbezoek is het hoogste bezoek dat internationaal kan worden gebracht en heeft als doel de goede relatie tussen landen te bevestigen en verdiepen, het wederzijds begrip te versterken en mogelijkheden tot verdere samenwerking te onderzoeken.

Staatsbezoeken vallen onder de ministeriële verantwoordelijkheid. Daarom vergezelt meestal de minister van Buitenlandse Zaken de Koning bij staatsbezoeken. Indien hij niet aanwezig kan zijn, neemt een andere bewindspersoon zijn plaats in. Parallel aan een uitgaand staatsbezoek gaat er meestal een handelsdelegatie mee naar het desbetreffende land. Een staatsbezoek duurt meestal drie dagen en bestaat uit verschillende plechtigheden en een aantal vaste onderdelen.

Een staatsbezoek kent een aantal traditionele onderdelen. Zo is er de officiële aankomst en een (militair) welkomstceremonieel. Gebruikelijke programmaonderdelen zijn verder een kranslegging bij een monument voor de gevallenen, een staatsdiner met toespraken, een ontmoeting met (een deel van) de Nederlandse gemeenschap en de zogenoemde contraprestatie. Als blijk van waardering voor de geboden gastvrijheid, biedt de Koning een cultureel programma aan: een concert of een tentoonstelling. Per jaar vinden er veelal vier staatsbezoeken plaats: twee inkomende en twee uitgaande.

Advance party

Een staatsbezoek wordt voorbereid door een advance party. Bij de advance party zijn medewerkers betrokken van het ontvangende land, het bezoekende land en medewerkers van de ambassade ter plaatse. Zij bezoeken vooraf de plekken die de Koning en het Staatshoofd gaan bezoeken en nemen de details van het programma door. Vanuit Nederland nemen leden van de Hofhouding, de RVD en de DBB aan de advance party deel.