Officieel bezoek (aan het buitenland)

De bezoeken van leden van het Koninklijk Huis in het buitenland worden vaak officiële bezoeken genoemd.

Leden van het Koninklijk Huis kunnen ook themabezoeken aan het buitenland brengen: deze bezoeken zijn verbonden aan een bepaald thema of een specifieke gelegenheid (bijvoorbeeld de opening van een Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland). Bij deze bezoeken vinden niet noodzakelijk ceremoniële plechtigheden plaats.