Streekbezoek

De Koning legt jaarlijks één of twee streekbezoeken af in Nederland.

Tijdens deze bezoeken komen lokale maatschappelijke kwesties aan de orde. De Koning bezoekt een dag lang meerdere plaatsen in een streek, om zich zo goed mogelijk op de hoogte te stellen van de kansen, mogelijkheden en problemen waarmee een streek te maken heeft.

Bij de voorbereiding van de inhoud van het bezoek zijn de Commissaris van de Koning, een hofdame, een adjudant en een kamerheer betrokken. De bezoeken worden van tevoren bekendgemaakt zodat zoveel mogelijk inwoners van de streek betrokken worden bij het bezoek van de Koning.