Diner en lunches

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima nodigen regelmatig personen uit voor een lunch of diner. Dit geeft hen de gelegenheid om zich op de hoogte te stellen van ontwikkelingen in de samenleving.

De Koning en Koningin bieden twee à drie keer per jaar een zogenaamde uitblinkerslunch aan op Paleis Noordeinde aan een selectie van Nederlanders die zich hebben onderscheiden door een bijzondere prestatie in diverse sectoren zoals sport, cultuur, journalistiek, zorg, vrijwilligerswerk of bedrijfsleven. De Koning en Koningin willen door het aanbieden van een lunch hun erkenning en waardering uitspreken voor de mensen die zo'n bijzondere prestatie hebben geleverd.

Tijdens een staatsbezoek biedt de Koning het bezoekende staatshoofd logies en een staatsbanket aan op het Koninklijk Paleis Amsterdam. Bij officiële bezoeken kan een buitenlandse hoogwaardigheidsbekleder worden ontvangen voor een diner of lunch op Paleis Noordeinde.

Buitenlandse ambassadeurs die afscheid nemen, kunnen - afhankelijk van hun ambtstermijn in Nederland - voor een audiëntie of lunch worden uitgenodigd.