Hofrouw

Nederland kent geen periode van nationale rouw na overlijden van een lid van het Koninklijk Huis.

Wel kan er een zwarte wimpel (een cravatte) tijdens hofrouw aan de standaard (onderscheidingsvlag) worden bevestigd. De hofhouding kent wel een periode van hofrouw. Dit duurt vaak van moment van overlijden tot het moment van bijzetting.

De hofhouding draagt dan stemmige kleding. Leden van het Militaire Huis dragen een zwarte rouwband om hun linkerarm. Ook na het overlijden van niet-verwante staatshoofden kan door de Koning een periode van hofrouw worden afgekondigd.