Nieuwe Kerk (Amsterdam)

De Nieuwe Kerk is één van de belangrijkste en grootste monumenten van Amsterdam en speelt een belangrijke rol in de geschiedenis van de constitutionele monarchie.

Kerkelijke inzegening van het huwelijk van de Prins van Oranje en Máxima Zorreguita, 2 februari 2002

In 1814 vond in deze kerk de inhuldiging plaats van Willem Frederik als soeverein vorst. Daarna werden hier ingehuldigd de Koningen Willem II (1840) en Willem III (1849) en de Koninginnen Wilhelmina (1898), Juliana (1948) en Beatrix (1980). De inhuldiging van Willem I als Koning vond in 1815 plaats in de openlucht op de Grote Markt in Brussel. De Prins van Oranje en Prinses Máxima zijn hier op 2-2-2002 kerkelijk getrouwd.

Tegen 1408 werd een begin gemaakt met de bouw van de Nieuwe Kerk, toen nog gewijd aan Maria en Catharina. De omvang van de kerk was toen veel bescheidener. Omstreeks 1500 werd rond de zijbeuken en omgang van het koor een reeks kapellen toegevoegd, die ten westen van het dwarsschip met twee traveeën is voortgezet; hiermee had de kerk haar huidige omvang bereikt. Na de Alteratie van 1578 werd de Nieuwe Kerk in gebruik werd genomen door de Protestanten.

In 1645 werd de kerk getroffen door een grote brand, waarbij alleen de muren en kolommen nog overeind stonden. Een grootscheepse restauratie volgde.
Na de voltooiing van deze restauratie werd de kerk ingericht met 17e-eeuws meubilair, dat nog steeds aanwezig is.

In de twintigste eeuw werd de kerk volledig gerestaureerd. De Koninklijke Familie was in april 1980 aanwezig bij de ingebruikname van de Kerk door de Stichting Nieuwe Kerk.