Oranje Fonds

Het Oranje Fonds is in 2002 ontstaan toen het als cadeau van alle Nederlanders werd aangeboden aan de Prins van Oranje en Prinses Máxima ter gelegenheid van hun huwelijk. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn als beschermpaar zeer betrokken bij het Fonds.

Utrecht, 20 maart 2009: De Prins van Oranje harkt in speeltuin 'De Gagel' bladeren op de grond bijelkaar. De Prins en Prinses doen vrijwilligerswerk in het kader van Make a Difference Day. Deze dag is een initiatief van het Oranje Fonds © ANP

In het oprichtingsjaar is het Oranje Fonds gefuseerd met het Juliana Welzijn Fonds. Het Oranje Fonds is een onafhankelijk fonds op sociaal gebied. Het Fonds steunt duizenden sociale initiatieven in Nederland en in het Caribische deel van het Koninkrijk waarmee het als doel heeft betrokkenheid in de samenleving te bevorderen.

Het Oranje Fonds steunt projecten op het gebied van sociale cohesie en participatie. Bijvoorbeeld: kleinschalige buurtinitiatieven, mentorprojecten voor jongeren en ontmoetingsruimtes. Naast de steun aan vele projecten, wil het Oranje Fonds een aanjaagfunctie vervullen waardoor projecten niet alleen geld krijgen, maar organisaties ook kennis kunnen opdoen, ervaringen uitwisselen en zich vaardigheden eigen maken.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima bezoeken regelmatig projecten die door het Oranje Fonds worden ondersteund. Daarnaast zijn zij aanwezig bij feestelijke momenten zoals de start of de afsluiting van enkele programma's.

Koningin Máxima reikt jaarlijks op Paleis Noordeinde de Appeltjes van Oranje uit. Daarbij is ook Koning Willem-Alexander aanwezig. De Appeltjes van Oranje zijn drie prijzen voor bijzondere of innovatieve projecten die op succesvolle wijze verschillende groepen mensen verbinden. Het Appeltje van Oranje is een bronzen beeldje ontworpen door Prinses Beatrix.