Viering 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden

In november 2013 is het tweehonderd jaar geleden dat Nederland na inlijving bij Frankrijk zijn onafhankelijkheid herkreeg. Nederland maakte daarmee, na een eerste begin vanaf 1798, een nieuwe start als eenheidsstaat. De terugkeer van de Prins van Oranje in november 1813 leidde uiteindelijk op basis van een nieuwe Grondwet tot zijn inhuldiging als Koning Willem I te Brussel in september 1815.

200 jaar koninkrijk

In die tweehonderd jaar is veel bereikt. Reden voor het kabinet Rutte I om in 2011 een Nationaal Comité in te stellen onder leiding van Ank Bijleveld-Schouten. Het doel van het Nationaal Comité is feestelijke en bijzondere bijeenkomsten te organiseren waarbij de verworvenheden van 200 jaar onafhankelijkheid en van onze democratie (politiek en maatschappelijk) centraal staan.

Het Nationaal Comité organiseert zelf zes nationale evenementen tussen november 2013 en oktober 2015, de duur van de viering van 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden.  Daarnaast stimuleert het initiatieven op nationaal, regionaal en lokaal niveau.

De zes nationale evenementen: