Werkzaamheden en functies na 2002

Oranje Fonds

Den Haag, 17 mei 2011: Prinses Máxima houdt een toespraak. Tijdens de toespraak introduceert de Prinses haar nieuwe initiatief: Kinderen maken Muziek © ANP, foto: Robin Utrecht

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds, een geschenk van de Nederlandse samenleving ter gelegenheid van hun huwelijk in 2002. Het fonds zet zich in voor het maatschappelijk welzijn en de sociale cohesie in Nederland en gaat uit van de kracht van vrijwilligers in de samenleving. Talloze werkbezoeken en deelname aan activiteiten als NLdoet stellen het beschermpaar in staat om hun betrokkenheid bij de samenleving via het Oranje Fonds te verbreden en te verdiepen. Ook geven zij hiermee invulling aan hun samenbindende en aanmoedigende rol. Ieder jaar in mei worden de Appeltjes van Oranje uitgereikt. Dit gebeurt meestal door Koningin Máxima en eens in de vijf jaar door Koning Willem-Alexander. De Appeltjes van Oranje zijn prijzen voor instellingen die een voorbeeld zijn voor anderen op het gebied van welzijn en sociale samenhang. 

Raad van State

Koningin Máxima heeft sinds 2004 zitting in de Raad van State. De Raad van State is onafhankelijk adviseur van de regering en het parlement over wetgeving en bestuur en tevens hoogste algemene bestuursrechter van Nederland. 

Prins Claus Leerstoel

Prinses Máxima 30 maart 2010 bij oratie hoogleraar Prins Claus Leerstoel

Koningin Máxima is beschermvrouwe van de Prins Claus Leerstoel. Deze leerstoel is ingesteld ter bevordering van onderzoek en onderwijs op het gebied van internationale ontwikkelingsvraagstukken.
Van 2003 tot 2014 was Koningin Máxima voorzitter van het Curatorium van de Prins Claus Leerstoel.

Wijzer in geldzaken

Sinds 2010 is Koningin Máxima erevoorzitter van het platform Wijzer in geldzaken. Zij vraagt in deze functie aandacht voor het belang van financiële educatie en het verstandig omgaan met geld, met name voor kinderen en jongeren. Koningin Máxima treedt als speciaal adviseur op voor het platform en spreekt met belanghebbenden over de manier waarop financiële bewustwording en zelfredzaamheid kunnen worden vergroot.

Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering

Koningin Máxima is lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering. Dit comité is in 2011 opgericht als vervolg op de Raad voor Microfinanciering. De Koningin zet zich in om het bereik van financieringsmogelijkheden te vergroten, zowel met coaching als met krediet voor potentiële en bestaande kleine ondernemers. Daarbij richt zij zich ook op toename van het aantal vrouwelijke ondernemers en hun mogelijkheden om door te groeien. Koningin Máxima was van 2007 tot 2011 lid van de Raad voor Microfinanciering.

Platform Ambassadeurs Muziekonderwijs

Platform Ambassadeurs Muziekonderwijs

Sinds 10 juni 2015 is Koningin Máxima erevoorzitter van het Platform Ambassadeurs Muziekonderwijs. Dit platform werkt de komende vijf jaar mee aan het realiseren van muziekonderwijs voor alle kinderen op de basisschool. Muziek maken gaat verder dan plezier maken alleen. Door samen muziek te maken  leren kinderen naar elkaar luisteren en samen te werken. Koningin Máxima zet zich al langere tijd in om zoveel mogelijk kinderen de kans te geven om samen muziek te leren maken.