Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

Zoekresultaat

F

Resultaten 1 t/m 5

 • Koninklijke Familie

  Tot de Koninklijke Familie behoren naast de leden van het Koninklijk Huis ook: Prins Friso (overleden op 12 augustus 2013), Prinses Mabel, Prins Maurits, Prinses Marilène, Prins Bernhard, Prinses Annette, Prins Pieter-Christiaan, Prinses Anita, Prins Floris, Prinses Aimée, Prinses...

 • Prins Floris

  Prins Floris is de jongste zoon van Prinses Margriet en prof. mr. Pieter van Vollenhoven. Hij is getrouwd met Prinses Aimée en zij hebben samen twee dochters en een zoon: Magali, Eliane en Willem Jan.

 • Financiën Koninklijk Huis

  Nederland is een constitutionele monarchie. Dat betekent dat de positie van de Koning is vastgelegd in de constitutie, oftewel de Grondwet. Aan de monarchie zijn uitgaven verbonden, net zoals aan ieder ander staatsbestel.

 • Financiële jaarverslagen en accountantscontrole

  Elk jaar wordt op Verantwoordingsdag een jaarverslag over elk begrotingshoofdstuk naar de Tweede Kamer gestuurd. Dan wordt verantwoording afgelegd over de uitgaven op de begroting van de Koning. Het jaarverslag gaat vergezeld van een rapport van de Algemene Rekenkamer. De uitgaven worden...

 • Français

  Code de déontologie des médias à l’égard de la protection de la vie privée des membres de la Maison royale