Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

Zoekresultaat

R

Resultaten 1 t/m 8

 • Positie en rol van het staatshoofd

  De Koning is volgens de Grondwet, samen met de ministers, lid van de regering. De Grondwet bepaalt dat de Koning onschendbaar is en dat de ministers tegenover het parlement verantwoordelijk zijn voor alle regeringsdaden. De besluitvorming berust bij de ministers, die samen de ministerraad...

 • Rol van het staatshoofd

  De Koning vormt samen met de ministers de regering. De Koning is het staatshoofd en heeft op grond hiervan een aantal formele taken.

 • Regentschap

  Als de beoogde troonopvolger nog minderjarig is bij troonsafstand of overlijden van zijn voorganger, of als de vermoedelijke troonopvolger een ongeboren kind is of als een erfopvolger ontbreekt, dan oefent een regent tijdelijk het koninklijk gezag uit.

 • Ridderorden

  De ridderorden zijn onderverdeeld in een militaire ridderorde en twee civiele ridderorden. De ridderorden zijn ook bekend als 'lintjes'.

 • Rijkswapen

  Het wapen van het Koninkrijk der Nederlanden (Rijkswapen) en dat van de Koningen der Nederlanden (Koninklijk wapen) is vanaf de oprichting van het Koninkrijk in 1815 identiek. Het werd in 1907 gewijzigd en laatstelijk vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 23 april 1980, nr. 3 (stb....

 • Route Gouden Koets

  De Koning maakt de tocht naar het Binnenhof in de Gouden Koets. Hij vertrekt op Prinsjesdag om klokslag één uur van Paleis Noordeinde.

 • Ridderzaal

  Tussen 1815 en 1904 sprak de Koning(in) de Troonrede uit in de vergaderzaal van de Tweede Kamer. Vanaf 1904 is gekozen voor de Ridderzaal op het Binnenhof in Den Haag. In 2006 is de Ridderzaal opnieuw gerenoveerd.

 • Rijksvoorlichtingsdienst

  De communicatie over de leden van het Koninklijk Huis en de mediabegeleiding van publieke optredens van de leden in binnen- en buitenland worden verzorgd door de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD).