Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

Zoekresultaat

T

Resultaten 1 t/m 10

 • Toespraken

  1 juli 2015 Lancering Nationale Strategie voor Inclusieve Financiering Manilla, Filipijnen (Engels)

 • Troonrede

  Op Prinsjesdag maakt de regering in de Troonrede haar plannen voor het komende jaar bekend.

 • Troonopvolging

  Als de Koning overlijdt of troonsafstand doet, volgt zijn oudste zoon of dochter hem op.

 • Thesaurier van Z.M. de Koning

  De thesaurier is onder andere belast met het behandelen van de particuliere financiële aangelegenheden van de Koning en andere leden van de Koninklijke Familie. Ook behandelt hij alle financiële aangelegenheden in het kader van de Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis (WFSKH) en...

 • Tekst van het Wilhelmus

  Wilhelmus van Nassouwe Ben ick van Duytschen Bloedt, Den Vaderland ghetrouwe Blijf ick tot inden doet; Een Prince van Orangien Ben ick vry onverveert. Den Coninck van Hispangien Heb ick altijt gheeert. In Godes vrees te leven Heb ick altijt betracht, Daerom ben ick...

 • Titels

  De leden van de Koninklijke Familie kunnen verschillende titels of familienamen hebben. Van de aangetrouwde leden van de Koninklijke Familie zijn alleen aan Koningin Máxima titels verleend.

 • Toestemmingswet

  Als een lid van het Koninklijk Huis wil trouwen moet de regering door middel van een ontwerp van wet toestemming voor het aan te gane huwelijk vragen aan de Staten-Generaal.

 • Thesaurie

  De Thesaurie behandelt de financiën van de Koning en andere leden van het Koninklijk Huis en van de Koninklijke Familie.

 • Koninklijke trein

  De Koning kan voor zijn vervoer naast de hofauto's en de Koninklijke bus ook gebruik maken van de Koninklijke trein. In 1991 kregen de Nederlandse Spoorwegen de opdracht van de regering om een nieuw salonrijtuig te bouwen. De nieuwe Koninklijke trein werd in 1993 opgeleverd. Tot...

 • Tentoonstelling mammoetfoto’s voor Koning Willem III

  Een van de vele fotoalbums in de collectie van het Koninklijk Huisarchief is “Californiës Huldeblijk” uit 1874¹. Het is het grootste album in de collectie (70 x 64 x 13 cm), met 50 fraaie, zeldzame en kostbare foto’s door Carleton E. Watkins en anderen die tot de great American landscape photographers...