Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

Zoekresultaat

T

Resultaten 1 t/m 10 van 11

 • Toespraken

  17 september 2014 45ste plenaire bijeenkomst van Moneyval bij de Raad van Europa Straatsburg, Frankrijk (Engels) 9 juli 2014 Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) Parijs (Engels) 2 juli 2014 Reserve Bank van India Mumbai (Engels)

 • Troonrede

  Op Prinsjesdag maakt de regering in de Troonrede haar plannen voor het komende jaar bekend.

 • Troonopvolging

  Als de Koning overlijdt of troonsafstand doet, volgt zijn oudste zoon of dochter hem op.

 • Thesaurier van Z.M. de Koning

  De thesaurier is onder andere belast met het behandelen van de particuliere financiële aangelegenheden van de Koning en andere leden van de Koninklijke Familie. Ook behandelt hij alle financiële aangelegenheden in het kader van de Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis (WFSKH)...

 • Troonswisseling

  De uitgaven voor de troonswisseling op 30 april 2013 zijn opgenomen in de begrotingen van de verantwoordelijke ministeries. Zij verantwoorden zich in de Tweede Kamer voor de uitgaven tijdens het reguliere verantwoordingsproces over 2013. De totale uitgaven van het Rijk voor de troonswisseling...

 • Tekst van het Wilhelmus

  Wilhelmus van Nassouwe Ben ick van Duytschen Bloedt, Den Vaderland ghetrouwe Blijf ick tot inden doet; Een Prince van Orangien Ben ick vry onverveert. Den Coninck van Hispangien Heb ick altijt gheeert. In Godes vrees te leven Heb ick altijt betracht, Daerom ben ick...

 • Titels

  De leden van de Koninklijke Familie kunnen verschillende titels of familienamen hebben. Van de aangetrouwde leden van de Koninklijke Familie zijn alleen aan Koningin Máxima titels verleend.

 • Toestemmingswet

  Als een lid van het Koninklijk Huis wil trouwen moet de regering door middel van een ontwerp van wet toestemming voor het aan te gane huwelijk vragen aan de Staten-Generaal.

 • Thesaurie

  De Thesaurie behandelt de financiën van de Koning en andere leden van het Koninklijk Huis en van de Koninklijke Familie.

 • Koninklijke trein

  De Koning kan voor zijn vervoer naast de hofauto's en de Koninklijke bus ook gebruik maken van de Koninklijke trein. In 1991 kregen de Nederlandse Spoorwegen de opdracht van de regering om een nieuw salonrijtuig te bouwen. De nieuwe Koninklijke trein werd in 1993 opgeleverd. Tot...