Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

Zoekresultaat

U

Resultaten 1 t/m 7

 • Uitgaven Kroondomein Het Loo

  Kroondomein Het Loo bestaat uit het (eigenlijke) Kroondomein en de Staatsdomeinen afdelingen Hoog Soeren en Paleispark. Baten en lasten van het (eigenlijke) Kroondomein zijn op basis van de Wet op het Kroondomein voor rekening van de persoon van de Koning. Bij de Staatsdomeinen zijn...

 • Uitgaven voor beveiliging

  Uitgaven voor beveiliging worden niet toegerekend naar de beveiligde personen of objecten, ongeacht of dit leden van het Koninklijk Huis, parlementariërs of bewindslieden betreft. Dat zou ongewenste veiligheidsrisico's kunnen opleveren, omdat er informatie over de beveiliging aan kan worden...

 • Uitgaven voor staatsbezoeken

  Alle uitgaven voor staats- en officiële bezoeken staan op de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken, dus ook de uitgaven voor staatsbezoeken van de Koning. Voor 2015 is een bedrag van circa 2 miljoen euro geraamd.

 • Uitgaven aan onderhoud en gebruik van Koninklijke Paleizen

  De uitgaven voor het in stand houden van paleizen zijn vergelijkbaar met huisvestingsuitgaven voor monumenten met een erfgoedfunctie en monumentale panden in het bezit van het Rijk, waarin Staatsorganen en delen van de Rijksoverheid gehuisvest zijn. De minister voor Wonen en Rijksdienst...

 • Uitgaven voor de Koninklijke landgoederen De Horsten en Drakensteyn

  De Koninklijke landgoederen De Horsten (Raephorst, Ter Horst en Eikenhorst) te Wassenaar behoren tot het particuliere bezit van de Koninklijke Familie. Kasteel Drakensteyn te Lage Vuursche behoort tot het particuliere bezit van Prinses Beatrix. De bijbehorende uitgaven worden niet door de...

 • Uitkering aan de regent van het Koninkrijk

  Indien de vermoedelijke opvolger van de Koning, de Prinses van Oranje, door erfopvolging Koning is geworden, maar niet de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt, oefent de regent van het Koninkrijk het koninklijk gezag uit tot de minderjarige Koning de leeftijd van achttien jaar heeft...

 • Uitgaven overige leden Koninklijk Huis

  Volgens de Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis (WFSKH) ontvangen alleen de Koning, de vermoedelijke opvolger van de Koning en de Koning die afstand heeft gedaan van het Koningschap, samen met hun respectievelijke echtgenoten (of weduwen/weduwnaars), een grondwettelijke uitkering...