Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

Zoekresultaat

U

Resultaten 1 t/m 7

 • Uitgaven Kroondomein Het Loo

  Kroondomein Het Loo bestaat uit het (eigenlijke) Kroondomein en de Staatsdomeinen afdelingen Hoog Soeren en Paleispark. Baten en lasten van het (eigenlijke) Kroondomein zijn op basis van de Wet op het Kroondomein voor rekening van de persoon van de Koning. Bij de Staatsdomeinen zijn de baten...

 • Uitgaven voor beveiliging

  De minister van Veiligheid & Justitie is verantwoordelijk voor het stelsel van bewaken en beveiligen. Hij bepaalt welke personen en objecten in aanmerking komen voor beveiliging alsmede het daarmee samenhangende gepaste niveau van beveiligingsmaatregelen. Deze minister en de minister...

 • Uitgaven voor staatsbezoeken

  Voor uitgaven ten behoeve van uitgaande staatsbezoeken, officiële bezoeken en werkbezoeken van het Koninklijk Huis en inkomende bezoeken van hoogwaardigheidsbekleders wordt € 2,4 miljoen geraamd. Het budget staat op de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken en is onderdeel van...

 • Uitgaven ter beschikking stelling paleizen (huisvesting)

  Krachtens de Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis (artikel 4) worden drie paleizen ter beschikking gesteld aan de Koning. Dit zijn paleis Huis ten Bosch, paleis Noordeinde en het Koninklijk Paleis te Amsterdam. De uitvoering hiervan vindt plaats via de begroting van Wonen en Rijksdienst....

 • Uitgaven voor de Koninklijke landgoederen De Horsten en Drakensteyn

  De Koninklijke landgoederen De Horsten (Raephorst, Ter Horst en Eikenhorst) te Wassenaar behoren tot het particuliere bezit van de Koninklijke Familie. Kasteel Drakensteyn te Lage Vuursche behoort tot het particuliere bezit van Prinses Beatrix. De bijbehorende uitgaven worden niet door de...

 • Uitkering aan de regent van het Koninkrijk

  Indien de vermoedelijke opvolger van de Koning, de Prinses van Oranje, door erfopvolging Koning is geworden, maar niet de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt, oefent de regent van het Koninkrijk het koninklijk gezag uit tot de minderjarige Koning de leeftijd van achttien jaar heeft...

 • Uitgaven overige leden Koninklijk Huis

  Volgens de Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis (WFSKH) ontvangen alleen de Koning, de vermoedelijke opvolger van de Koning en de Koning die afstand heeft gedaan van het Koningschap, samen met hun respectievelijke echtgenoten (of weduwen/weduwnaars), een grondwettelijke uitkering...