De Prins van Oranje, Prinses Máxima en hun kinderen bij eindconcert Kinderen Maken Muziek

6 juni 2012
Amsterdam, 6 juni 2012: Prinses Máxima bedankt iedereen die het eindconcert van het programma Kinderen Maken Muziek mogelijk hebben gemaakt © Oranje Fonds, foto: Bart Homburg

Amsterdam, 6 juni 2012: Prinses Máxima bedankt iedereen die het eindconcert van het programma Kinderen Maken Muziek mogelijk hebben gemaakt © Oranje Fonds, foto: Bart Homburg.

Het programma stopt niet na 1 jaar. Het Oranje Fonds met het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Skanfonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het SNS Reaal Fonds stellen de komende jaren geld beschikbaar waardoor nog meer kinderen samen muziek kunnen maken.

Zie voor meer informatie het persbericht van 8 mei 2012.