Fotogalerij

RSS
Kies een jaar/maand   
 • Den Haag, 10 december 2014: Koning Willem-Alexander ontvangt ter overhandiging van haar geloofsbrieven de ambassadeur van Bahrein.
 • Den Haag, 9 december 2014: Koning Willem-Alexander reikt het Erekruis in de Huisorde van Oranje uit aan Z.E. mr. H.D. Tjeenk Willink op Paleis Noordeinde
 • Koning Willem-Alexander ontvangt gouverneur van Aruba
 • Utrecht, 8 december 2014: Koningin Máxima, Koning Willem-Alexander, Prinses Margriet, prof.mr. Pieter van Vollenhoven en Prinses Beatrix
 • Utrecht, 8 december 2014: Prinses Laurentien houdt een toespraak op het congres ‘Quality Time!’ van Expertisecentrum handicap + studie over studeren met een functiebeperking in het hoger onderwijs. De Prinses is beschermvrouw van het Expertisecentrum.
 • Den Haag, 8 december 2014: Koning Willem-Alexander ontvangt gouverneur Holiday van Sint Maarten op Paleis Noordeinde
 • Den Haag, 4 december 2014: Majoor Gijs Tuinman, Koning Willem-Alexander, minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie en Koningin Máxima tijdens de ceremonie op het Binnenhof waar Tuinman de Militaire Willems-Orde krijgt.
 • Den Haag, 4 december 2014 – Koning Willem-Alexander riddert majoor Gijs Tuinman en eert zijn moed, beleid en trouw met de Militaire Willems-Orde.
 • Koningin Máxima krijgt uitleg bij de nieuwe Rotortug-simulator
 • Amsterdam, 2 december 2014: Koningin Máxima neemt de derde publicatie van de Dutch Sustainable Growth Coalition over duurzame innovatie in ontvangst van voorzitter Jan Peter Balkenende. In deze Nederlandse bedrijvencoalitie ontwikkelen en delen Unilever, DSM, Philips, AkzoNobel, Shell, KLM, FrieslandCampina en Heineken hun kennis over duurzaam ondernemen, gesteund door werkgeversorganisatie VNO-NCW en gefaciliteerd door dienstverlener EY.
 • Arnhem, 2 december 2014: In de wijk Presikhaaf bezoeken Koning Willem-Alexander en minister Stef Blok (2e van rechts) een modelwoning waarin uiteenlopende energiebesparende maatregelen zijn genomen.
 • Leeuwarden, 2 december 2014: Op het Nordwin College praat Koningin Máxima met vrijwilligers die schooluitval van leerlingen helpen voorkomen. De vrijwilligers zijn onderdeel van het S-team, dat is ontwikkeld door Het Buro, naar aanleiding van het programma Kansen voor Jongeren.
 • Amsterdam, 1 december 2014: Koningin Máxima reikt samen met directeur Adriana Esmeijer (r) de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs 2014 uit aan theaterregisseur Johan Simons in Theater Amsterdam.
 • Oudewater, 28 november 2014: Koning Willem-Alexander wordt geïnformeerd over de gevolgen van de vogelgriep. Hij spreekt met getroffen pluimveehouders en vertegenwoordigers van de pluimveesector in de gemeente Oudewater.
 • Utrecht, 28 november 2014: Prinses Laurentien bij de presentatie van het boek " Op weg naar braille', tijdens het symposium Zelfredzaam met Braille van de NLBB Vereniging van Leesgehandicapten. Vervolgens biedt ze mevrouw M.L Vroom een exemplaar aan. © Hollandse Hoogte/ Gerard Til Photo
 • Lunteren, 28 november 2014: Prinses Beatrix Prinses aanwezig bij het 5e Nationaal Congres Palliatieve Zorg in Lunteren. Thema: kwaliteit van palliatieve zorg. © ANP, Jerry Lampen
 • Amsterdam 27 november 2014: Koning Willem-Alexander is aanwezig bij de jubileumbijeenkomst van de Diensten Geestelijke Verzorging (GV) bij Defensie. Daar ontvangt hij het eerste exemplaar van het jubileumboek.
 • Koning Willem-Alexander spreekt tijdens een werkbezoek met staf en medewerkers van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) over onder meer de gevolgen van internationalisering voor het militair onderwijs en de betekenis voor de krijgsmacht en de opleidingen van technologische ontwikkelingen.
 • Beijing, 26 november 2014: Vanochtend hield Koningin Máxima een toespraak voor studenten van de National School of Development van Peking University over het belang van goede toegang tot financiële diensten. Zij is in China als speciaal VN-pleitbezorger voor inclusieve financiering voor ontwikkeling.
 • Den Haag, 26 november 2014: Koning Willem-Alexander ontvangt ter overhandiging van zijn geloofsbrieven de ambassadeur van Turkmenistan, Z.E. Kakadjan Mommadov
 • Den Haag, 26 november 2014: Koning Willem-Alexander ontvangt ter overhandiging van zijn geloofsbrieven de ambassadeur van de Republiek Costa Rica, Z.E. Sergio Ugalde Godinez
 • Den Haag, 26 november 2014: Koning Willem-Alexander ontvangt ter overhandiging van zijn geloofsbrieven de ambassadeur van de Republiek Korea, Z.E. Jong-hyun Choe
 • Breezanddijk, 26 november 2014: Koning Willem-Alexander opent de Blue Energy proefinstallatie in Breezanddijk op de Afsluitdijk
 • Beijing, 25 november 2014: Koningin Máxima spreekt in haar VN-capaciteit met de gouverneur en vertegenwoordigers van de centrale bank van China over hun plannen om een nationale strategie voor inclusieve financiering te gaan ontwikkelen.
 • Den Haag, 24 november 2014: Koning Willem-Alexander ontvangt de Commissarissen van de Koning en Belgische gouverneurs op Paleis Noordeinde
 • Den Haag, 24 november 2014: Koning Willem-Alexander ontvangt de secretaris-generaal van de NAVO, de heer Jens Stoltenberg, in audiëntie op Paleis Noordeinde
 • Utrecht, 21 november 2014: Koning Willem-Alexander tijdens het jublieumsymposium van ParkinsonNet in gesprek met patiënt Teus over hoe zijn leven met Parkinson verbetert doordat verschillende soorten zorg en techniek gecombineerd kunnen worden in het zorghuis.
 • Joure, 21 november 2014: Koningin Máxima onthult samen met leerlingen een wensboom, waarmee de Brede School Joure Zuid is geopend.
 • Den Haag, 21 november 2014: Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima in gesprek met chef-dirigent emeritus Neeme Järvi
 • Groningen, 20 november 2014: Het schuldpreventieprogramma van de Groningse Kredietbank is zo succesvol, dat 48 gemeenten in Nederland hebben besloten om financiële educatie en schuldpreventie op gemeentelijk niveau te gaan invoeren. Koningin Máxima sprak bij het jubileumcongres waar de gemeenten een intentieverklaring tekenden. Koningin Máxima vraagt als erevoorzitter van Platform Wijzer in geldzaken aandacht voor het belang van financiële educatie en het verstandig omgaan met geld.
 • Leiden, 20 november 2014: Prinses Beatrix bij de Kinderrechtentop op de Dag van de Rechten van het Kind. De top wordt door UNICEF Nederland samen met het Kinderrechtencollectief georganiseerd ter gelegenheid van de viering van 25 jaar kinderrechten.
 • Utrecht, 20 november 2014: Koningin Máxima neemt tijdens het NAJK-symposium “van traditie naar ambitie” de resultaten in ontvangst van een enquête onder jonge boeren en tuinders naar de toekomst van het agrarische familiebedrijf in Nederland.
 • Meppel, 19 november 2014: Koning Willem-Alexander spreekt tijdens de rondleiding met leerlingen over hun talenten en met ouders, vertegenwoordigers van de schoolbesturen en het bedrijfsleven
 • Neha Gupta (18) uit de Verenigde Staten ontvangt van Desmund Tutu, beschermheer van KidsRights, de tiende Internationale Kindervredesprijs. Met haar stichting ‘Empower Orphans’ wil Neha weeskinderen de kans geven om zich te kunnen ontwikkelen. KidsRights richt zich wereldwijd op de positie van zeer kwetsbare kinderen.
 • Den Haag, 14 november 2014: Koning Willem-Alexander beëdigt in Paleis Noordeinde de ambassadeurs mevrouw ir. M.C.T. Derckx (Manilla, Filippijnen) en mevrouw mr. D. van de Weerd (Tirana, Albanië)
 • Groningen, 13 november 2014: Koning Willem-Alexander en minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nemen deel aan een netwerktraining voor 50-plussers tijdens een werkbezoek aan het UWV in Groningen.