Kerkelijke inzegening van het huwelijk van de Prins van Oranje en Máxima Zorreguita, 2 februari 2002

2 februari 2002
Kerkelijke inzegening van het huwelijk van de Prins van Oranje en Máxima Zorreguita, 2 februari 2002