Prins van Oranje naar Kenia voor 19e UNSGAB-vergadering en AMREF Flying Doctors

29 november 2012
Nairobi, 28 november 2012: de Prins van Oranje houdt een toespraak tijdens de High-Level African Dialogue on the Water-Food-Energy Nexus © ANP, foto: Robin Utrecht

Nairobi, 28 november 2012: de Prins van Oranje houdt een toespraak tijdens de High-Level African Dialogue on the Water-Food-Energy Nexus © ANP, foto: Robin Utrecht.

Doel van de Nexus Dialogue is kennis over water-, energie- en voedselveiligheid in de Oost-Afrikaanse regio te delen en toekomstige samenwerking tussen landen, overheden, bedrijfsleven en watermanagementorganisaties op dit terrein te bevorderen.

Zie voor meer informatie het persbericht van 24 november 2012.