Prins van Oranje neemt Grote Atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie en West-Indische Compagnie in ontvangst

12 maart 2013
Den Haag, 12 maart 2013: De Prins van Oranje krijgt in de Indische Zaal in Paleis Noordeinde een negendelige atlas aangeboden met historische handgetekende kaarten, plattegronden en afbeeldingen van de gebieden van de VOC (1602-1799) en de WIC (1621-1791).

Den Haag, 12 maart 2013: De Prins van Oranje krijgt in de Indische Zaal in Paleis Noordeinde een negendelige atlas aangeboden met historische handgetekende kaarten, plattegronden en afbeeldingen van de gebieden van de VOC (1602-1799) en de WIC (1621-1791).

V.l.n.r. de heer Postma (secretaris-directeur Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, KNAG), de heer Van Diessen (uitgever), prof.dr. Ottens (voorzitter KNAG), Prins van Oranje, prof.dr. Schilder (URU Explokart) en mevrouw Van Diessen-Leijnse (uitgever), de heer Boink (Nationaal Archief). © ANP; foto: Lex van Lieshout
 

Zie voor meer informatie het persbericht van 12 maart 2013