Prinses Máxima spreekt op de conferentie Feeding the World

30 januari 2013
Amsterdam, 30 januari: Prinses Máxima neemt deel aan een paneldiscussie over hoe je samenwerking tot stand kunt brengen tussen de private sector, overheden en non-profitorganisaties. Dit alles om een duurzame en veilige voedselketen in de toekomst veilig te kunnen stellen.

Amsterdam, 30 januari: Prinses Máxima neemt deel aan een paneldiscussie over hoe je samenwerking tot stand kunt brengen tussen de private sector, overheden en non-profitorganisaties. Dit alles om een duurzame en veilige voedselketen in de toekomst veilig te kunnen stellen. Voorafgaand aan de discussie hield de Prinses een toespraak in haar hoedanigheid van speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties op het gebied van inclusieve financiering voor ontwikkeling ('inclusive finance for development'). © ANP, foto: Robin Utrecht.

Zie voor meer informatie het persbericht van 10 januari 2013.